رها ...

 

باز کن پنجره را...عشق را زمزمه کن ... نفسی تازه بکن...پرواز کن...فارغ شو ازین جمع غریب ...
دور شو از دل ظلمت...راهی خواهی یافت بسوی آزادی...

/ 0 نظر / 29 بازدید